strona głónamapa stronykontakt

Natychmiastowe oświecenie

Pytanie: Co to jest natychmiastowe oświecenie? Nie wiem.

Mistrzyni: Oświecenie sugeruje światło. Kiedy ktoś pomaga wam zobaczyć Światło z nieba natychmiast, nazywa się to natychmiastowym oświeceniem. I w tym właśnie pomagamy ludziom. Kiedy ludzie widzą Światło czy słyszą niebiańską muzykę, jest to przesłanie od Boga. W Biblii nazywane jest to Słowem: „...i Słowo było Bogiem, i Słowo było z Bogiem". Pamiętacie? Słowo to właśnie to, co możemy usłyszeć od Boga. Moment, w którym to usłyszymy, nazywamy momentem oświecenia.

Trudno jest to usłyszeć, to Słowo od Boga, przesłanie od Boga; trudno jest zobaczyć Światło. Mimo to niektórzy je widzą, w głębokiej modlitwie, w głębokim smutku lub w chwilach utraty przytomności, kiedy to zamiast z tym fizycznym światem, kontaktują się ze światem wyższym. Ale to zdarza się rzadko. Jeśli więc sami nie możecie zobaczyć Światła ani usłyszeć przesłania od Boga, musicie znaleźć kogoś, kto może pomóc wam zrobić to szybciej. To nazywa się procesem poszukiwania Prawdy, szukaniem nauczyciela. Ten, kto potrafi pomóc wam zobaczyć Światło i usłyszeć Dźwięk natychmiast, to jest tak zwany nauczyciel duchowy.

„Miłość to jedyna religia"
News 80, Wybrane pytania i odpowiedzi
Mówi Najwyższa Mistrzyni Ching Hai
Wywiad z Helen Stone ze stacji radiowej KLOE
Houston, Teksas, USA - 14 listopada 1993r.
(oryg. w jęz. angielskim)

* * * * *

Prowadząca: Mistrzyni Ching Hai, kiedy ludzie czytają Twoją literaturę - a niewielu ludzi w Santa Barbara zaznajomionych jest z Tobą i z Twoją pracą - mówią, że coś w tym jest, że uczysz Metody Quan Yin i masz klucz do natychmiastowego oświecenia. I to jest jedno z moich głównych pytań do Ciebie: Czy to jest możliwe? Co to znaczy - klucz do natychmiastowego oświecenia?

Mistrzyni: To jest możliwe. Wszystko jest możliwe, jeśli tylko znajdziemy na to właściwy sposób. To jest tak samo, jak z każdą inną nauką; jeśli znajdziemy właściwą kombinację pewnych związków chemicznych, to odkryjemy odpowiednią reakcję, która pozwoli nam stworzyć pewne substancje. Podobnie w nas już jest oświecenie. Jak wszyscy wiemy, przyszliśmy z Królestwa Boga i Bóg jest jedynym, który stworzył świat i nas. Jeśli więc dowiemy się, gdzie możemy skontaktować się z tą boską mocą czy Królestwem Boga w nas, czy z tym, co nazywamy naturą Buddy, jakkolwiek to nazwiecie, to jest to natychmiastowe, ponieważ my już to mamy. To tak, jakbyśmy to mieli w swojej kieszeni.

P.: A więc, według Twojej oceny, oświecenie nie jest zarezerwowane dla kilku ludzi, którzy praktykują coś w rodzaju Zen czy też są mnichami w chrześcijańskich zakonach. Czujesz, że każdy mężczyzna czy kobieta z ulicy może osiągnąć błyskawiczne oświecenie.

M.: Może. Każdy może, pod warunkiem, że szczerze tego chce, że chce dowiedzieć się, kim jest.

P.: W jaki sposób tego dokonać?

M.: Tak samo, jak ty wiesz, w jaki sposób obsługiwać stację radiową. Wiesz, który przycisk włączyć, by móc zaprezentować ludziom swój program. A ludzie w swoich domach, którzy wiedzą, na jakiej fali jest twój program, mogą go odbierać. To jest bardzo łatwe!

P.: Czujesz więc, że metoda medytacji Quan Yin przekręca klucz do oświecenia?

M.: Tak, klucz do oświecenia jest w nas, tylko zapomnieliśmy, jak go używać. I teraz, jeśli tak zwany nauczyciel czy duchowy przyjaciel pokaże nam jak, wtedy to się dzieje natychmiast.

P.: Co to jest Metoda Quan Yin?

M.: Kiedy zaczynałam na Formozie, ludzie pytali mnie o metodę. A ja nie wiedziałam, co im powiedzieć, ponieważ ta metoda to rzecz abstrakcyjna, to jest moc Boga, to nie jest coś, co można ująć słowami. Polegam tylko na rezultatach tej tzw. metody. Powiedziałam im więc, że to Quan Yin. Quan Yin to znaczy kontemplacja wewnętrznego Słowa Boga czy boskiej wibracji, boskiej mocy, boskiej energii, ponieważ wibruje ona w każdym z nas. Zwłaszcza istoty ludzkie są w stanie ją odebrać, dzięki tzw. wysokiej wrażliwości.

P.: Tutaj, w Muzeum Santa Barbara, jest bardzo piękna jedenastowieczna Bodhisattwa z Chin - „Bodhisattwa Quan Yin." To największa figura w muzeum. Czy wiąże się ona z Metodą Quan Yin, jako że jest Boginią Miłosierdzia?

M.: Nie ma bezpośredniego powiązania, ale równocześnie jest, ponieważ ona również praktykowała tą tzw. „Metodą Quan Yin", aby stać się oświeconą istotą. I dzięki temu mogła słyszeć wszelkie dźwięki wszechświata, wszystkie głosy cierpienia ludzi i pomagać im. Tak właśnie otrzymała imię „Quan Yin" - ponieważ kontemplowała dźwięk. Kontemplując tę samą rzecz, możemy osiągnąć tę samą moc co ona, wcześniej czy później. Ale na początek również trochę mamy - natychmiast; dlatego nazywamy to natychmiastowym oświeceniem.

"Duchowy Moment Razem"
News 45, Temat na dzisiaj
Najwyższa Mistrzyni Ching Hai
udziela wywiadu przez telefon dla stacji radiowej KQSB
Kalifornia, USA - 17 marca 1995r.
(oryg. w jęz. angielskim) 

Copyright © Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai w Polsce