strona głónamapa stronykontakt

Nagrody otrzymane przez Najwyższą Mistrzynię Ching Hai

Chociaż nigdy nie oczekiwała żadnego uznania za swoje zasługi, Najwyższa Mistrzyni Ching Hai została uhonorowana przez wiele rządowych i prywatnych organizacji przy wielu okazjach. Najwyższa Mistrzyni Ching Hai jest jednym z prawdziwie oddanych ludzi tej ery, pomagającym innym odnaleźć i stworzyć piękną wizję naszej przyszłości. "Ona jest światłem, wspaniałym człowiekiem, aniołem miłosierdzia dla nas wszystkich".

Między innymi otrzymała:


1993 * USA, Hawaje
World Peace Award (Światowa Nagroda Pokoju)
przyznana przez burmistrza m. Honolulu.
Jednocześnie dzień 25 października został ogłoszony na Hawajach Dniem Najwyższej Mistrzyni Ching Hai.


1993 * USA
Award of Merit (nagroda za zasługi dla ludzkości),
przyznana przez burmistrza m. San Francisco.


1994 * USA
World Spiritual Leadership Award (Światowa Nagroda za Przewodnictwo Duchowe)
przyznana przez gubernatorów sześciu stanów USA (Illinois, Iowa, Wisconsin, Kansas, Missouri, Minnesota).
Jednocześnie dzień 22 lutego został ogłoszony w tych stanach Dniem Najwyższej Mistrzyni Ching Hai.


1994 * międzynarodowa
The World Humanitarian Leadership Award (światowa nagroda za wiodącą rolę na polu działalności humanitarnej)
przyznana przez International Federation for Human Rights (Międzynarodową Federację Praw Człowieka) oraz USA & World Cultural Communication Association (Amerykańskie i Światowe Stowarzyszenie Komunikacji Kulturowej)


1994 * USA, Oregon
World Citizen Humanitarian Award (nagroda za działalność humanitarną obywateli świata)
przyznana przez University of Global Education (Uniwersytet Kształcenia Globalnego) w Portland w stanie Oregon


1994 * USA
Award for Kind Contribution to the Flood Victims (nagroda za pomoc rzeczową dla ofiar powodzi)


1994 * USA
Honorable Advisor in Chief (tytuł honorowego doradcy kierownictwa Amnesty International)
nadany przez The International Federation for Human Rights (Międzynarodową Federację Praw Człowieka)


1994 * Tajlandia
Star of Noble Life Award, the Award of Honor for Outstanding Public Service to Mankind (nagroda "Gwiazda Szlachetnego Życia" - honorowa nagroda za wybitną służbę publiczną dla ludzkości)
przyznana przez Dyrektora Departamentu ds. Płd. Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki rządu Tajlandii.


1995 * Kambodża
The Award of National Construction


1995 * Kambodża
Appreciation for Compassion and Love (uznanie dla współczucia i miłości wobec ludzi w potrzebie, borykających się z brakiem pożywienia)
wyrażone przez Królestwo Kambodży.


1999 * Republika Chińska (Tajwan)
921 Earthquake Relief Award (nagroda za pomoc ofiarom trzęsienia ziemi "921" )
przyznana przez Prezesa Fundacji Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi "921"


1999 * Armenia
Świadectwo i medal za pracę humanitarną
przyznane przez burmistrza miasta stołecznego Erywań.


2002 * USA
Pochwała za poświęcenie i wybitną służbę
przyznana przez burmistrza m. Los Angeles.


2002 * USA
Specjalne wyróżnienie w ramach ‘Tygodnia Muzyki w Los Angeles'.


2003 * Chiny
Honorary Dean and Emperor Shun Award and the Golden Emperor Shun Trophy (nagroda honorowa dziekana oraz Cesarza Shun, jak również Złote Trofeum Cesarza Shun)
przyznane przez The International Emperor Shun Culture University (Międzynarodowy Uniwersytet Kultury Cesarza Shun).


2006 * USA
Srebrna nagroda Telly Awards na 27. dorocznym rozdaniu nagród - najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana przez komercyjne stacje telewizyjne w USA.


2006 * Filipiny
Pokojowa Nagroda Gusiego (nagroda przyznawana ludziom i organizacjom niosącym bezinteresowną miłość i pomoc innym).


Marzę o tym, żeby na całym świecie zapanował pokój.
Marzę, żeby zaprzestano wszelkiego zabijania.
Marzę, żeby wszystkie dzieci żyły w pokoju i harmonii.
Marzę, żeby wszystkie narody podały sobie ręce, żeby ochraniały się i pomagały sobie nawzajem.
Marzę, żeby ta nasza piękna planeta nie została zniszczona. Stworzenie takiej planety trwa biliony, miliardy lat i jest ona taka piękna, taka cudowna. Marzę, żeby przetrwała, ale w pokoju, pięknie i miłości.

Najwyższa Mistrzyni Ching Hai

Copyright © Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai w Polsce