strona głónamapa stronykontakt

Działalność humanitarna

"Zacznijmy od dzielenia się wszystkim, czym możemy się podzielić. I wtedy poczujemy w sobie subtelną zmianę - coraz więcej miłości będzie wlewać się do naszej świadomości i coś sobie uświadomimy. To jest początek. Jesteśmy tu po to, by się uczyć, by uczyć się wzrastać oraz by uczyć się posługiwać naszą mocą, naszą bezgraniczną mocą miłości i kreatywności, abyśmy potrafili zmieniać świat na lepsze, gdziekolwiek się znajdziemy".

Najwyższa Mistrzyni Ching Hai

 

Najwyższa Mistrzyni Ching Hai, znana ze swojej działalności humanitarnej, artystycznej i duchowej ofiarowuje płynącą z serca pomoc milionom ludzi na całym świecie, bez względu na ich pochodzenie czy kolor skóry. Pomaga wszystkim potrzebującym i bezdomnym, finansuje badania nad rakiem i AIDS, pomaga weteranom wojennym, osobom starszym, ludziom upośledzonym fizycznie i umysłowo, uchodźcom, ofiarom katastrof, trzęsień ziemi, powodzi, tajfunów i pożarów.

Nie tylko istoty ludzkie błogosławione są jej dobrocią, zwierzęta różnych gatunków także odnoszą korzyści dzięki jej bezgranicznej życzliwości.

Poprzez tę pracę jesteśmy świadkami niezliczonych przykładów współczucia, które jest znakiem firmowym tej pełnej dobroci osoby oraz międzynarodowej fundacji, którą Ona stworzyła.

Najwyższa Mistrzyni Ching Hai i członkowie Stowarzyszenia niosą pomoc natychmiast tam, gdzie zaistnieje potrzeba. Pomagają zwłaszcza tym, którzy mieszkają w rejonach, do których pomoc nie dociera.

Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższej Mistrzyni Ching Hai organizują akcje niesienia pomocy tak szybko, że często to oni jako pierwsi przybywają na miejsce katastrofy. Zespół pracuje tak intensywnie i ofiarnie, że rzadko udaje się uzyskać relację z przebiegu wydarzeń. Podczas tragedii w Nowym Jorku, członkowie Stowarzyszenia byli nie tylko jedną z kilku grup, którym przyznano dostęp do strefy zero, ale otrzymali także pozwolenie na pozostanie tam przez kilka tygodni, by codziennie dostarczać żywność i kawę członkom ekip ratowniczych i innym pracującym tam ludziom. Środki przekazane przez Stowarzyszenie na tę akcję, jak również na pomoc rzeczową udzieloną bezpośrednio poszkodowanym lub członkom rodzin ofiar tragedii, wyniosły około 360 tys. dolarów. Międzynarodowe Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai było też pierwsze na obszarach dotkniętych huraganami Katrina, Rita i Wilma, a także w Indonezji w 2005 roku niosąc pomoc ofiarom tsunami oraz w 1999 r. na Formozie (Tajwan), by wziąć udział w akcji pomocy po trzęsieniu ziemi.

Pomoc Najwyższej Mistrzyni Ching Hai dociera do prawie wszystkich zakątków świata. Ponieważ członkowie Stowarzyszenia mieszkają w prawie każdym kraju na świecie, mogą oni reagować na katastrofy natychmiast i na miejscu mogą porozumiewać się z ofiarami katastrofy w ich języku ojczystym.

Najwyższa Mistrzyni Ching Hai nie tylko niesie bezpośrednią pomoc w przypadkach katastrof, ale także przekazuje znaczące środki innym organizacjom i instytucjom, które za cel stawiają sobie pomoc potrzebującym. Wśród nich znajdują się: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, ActionAid (międzynarodowa organizacja, której celem jest zwalczanie ubóstwa na świecie), NSPCC (Stow. na rzecz Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci), WWF (międzynarodowa organizacja ekologiczna), Armia Zbawienia, Lekarze bez Granic, Amerykańskie Stowarzyszenie Weteranów, organizacje sprawujące opiekę nad zwierzętami, sierocińce oraz wiele innych fundacji i instytucji dobroczynnych, które pomagają ofiarom wojny, chorym na AIDS, trędowatym, ludziom niepełnosprawnym, starszym, dzieciom wymagającym pomocy, studentom pozbawionym środków do życia, i tak dalej.

Innym rodzajem pomocy humanitarnej jaką niesie Najwyższa Mistrzyni Ching Hai są działania, które wspierają ludzi w ich wysiłkach do odbudowy życia lub życia w lepszych warunkach. Na przykład: w Kambodży i w Kenii wykopano wiele studzien wody pitnej, wysłano tysiące ton ryżu do Korei Północnej i Kambodży, by zmniejszyć niedostatek żywności, udzielono wsparcia finansowego i materialnego uchodźcom przebywającym w obozach w Hongkongu, Tajlandii, Singapurze, w Indonezji oraz na Filipinach.

Nie sposób wymienić wszystkich akcji humanitarnych Najwyższej Mistrzyni Ching Hai i Jej Stowarzyszenia. Do roku 1989 nie prowadzono żadnych zapisów. Niemożliwe jest także pokazanie pomocy udzielonej przez Mistrzynię indywidualnie, ani tych wszystkich działań, które zostały podjęte przez inne osoby i organizacje, jako wynik inspiracji i nauczania duchowego Najwyższej Mistrzyni Ching Hai.

Lista prawie tysiąca akcji humanitarnych Najwyższej Mistrzyni Ching Hai i Jej Międzynarodowego Stowarzyszenia znajduje się na stronie: http://www.godsdirectcontact.org.tw/humanitarian/index1.php

Copyright © Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai w Polsce