strona głónamapa stronykontakt

Chrześcijaństwo a wegetarianizm

Wegetarianizm
pierwotny plan Boga
i chrześcijańskie umiłowanie swoich bliźnich:
ludzi (ofiar głodu i klęsk ekologicznych)
i zwierząt (ofiar bezduszności i egocentryzmu człowieka).

W Księdze Rodzaju, gdzie jest mowa o planie Boskiego stworzenia, o początkach życia, jednoznacznie mówi się o tym, że człowiekowi przeznaczony został pokarm roślinny. "I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem". (Biblia Święta, Księga Rodzaju)

Ludzie, na skutek nie stosowania się do praw Bożych musieli opuścić raj i ponieść konsekwencje zakłócenia harmonii w świecie. Popełniali dalsze błędy - odstępstwa od pierwotnego dzieła Boga, a jednym z tych odstępstw było zabijanie innych żyjących istot dla własnego pożywienia. Bóg jednak nieustająco starał się (i wciąż się stara) sprowadzić człowieka z powrotem do raju. Powtórzył swoje prawa przez Mojżesza. "Słuchaj Izraelu, praw i przykazań, które ja (Mojżesz) dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. (...) A On (Bóg), mówił: (...) Nie będziesz zabijał".  (Biblia Święta, Księga Powtórzonego Prawa)

Nie jesteśmy w stanie zrozumieć najgłębszej mądrości, słów i działań Boga. Nie wiemy, dlaczego Bóg dopuszczał jedzenie mięsa, choć w całym Starym Testamencie znaleźć można nauki, że mięso nie powinno być pożywieniem dla człowieka. "To jest prawo ustanowione na wszystkie czasy i dla wszystkich waszych pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach. Ani tłuszczu ani krwi* jeść nie będziecie". (Biblia Święta, Księga Kapłańska )
* tzn. mięsa ; nie ma mięsa bez krwi i tłuszczu

Po latach Jezus jednym przykazaniem, przykazaniem MIŁOŚCI, zastąpił wszystkie szczegółowe normy, reguły, wskazania itp., bo z miłości wynika najwyższa mądrość i prawo moralne. "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie". (Biblia Święta, Ewangelia wg Św. Jana); "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". (Biblia Święta, Ewangelia wg Św. Mateusza)

Ktoś, kto kocha

- nie zabija, nie krzywdzi, nie przyczynia się do cierpienia innych istot, nie zaspokaja własnych chwilowych przyjemności kosztem innych istot.

Ktoś, kto kocha

- współczuje, czyni dobro, wspiera inne istoty.


W załączonym pliku znajduje się opracowanie Chrześcijańskiego Towarzystwa Wegetariańskiego pt. "Chrześcijaństwo a wegetarianizm", którego autorzy opierając się na Biblii i wartościach chrześcijańskich pokazują, że wegetarianizm jest rozwiązaniem wielu problemów współczesnego świata i najwłaściwszą moralnie postawą chrześcijanina.

Chrześcijaństwo a wegetarianizm
Copyright © Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai w Polsce