strona głónamapa stronykontakt

POKORA

BAHAIZM

● Pokora wznosi człowieka do nieba mocy i chwały, podczas gdy duma poniża go do samego dna niedoli i degradacji.
~ List apostolski do Syna Wilka

BUDDYZM

● Innej osobie, która przyszła do Buddy i prosiła, by odpowiedział w jaki sposób zwyczajni ludzie mogą osiągnąć stan najlepszy i najszczęśliwszy, stan Nirwany, Budda dał te oto proste instrukcje: „Unikaj towarzystwa głupców; pielęgnuj znajomość z mądrymi. Okazuj szacunek tym, którzy są tego warci. Pozostań na pozycji, która jest zgodna z twoimi zdolnościami. Wypełniaj zawsze czyny chwalebne. Stale dąż do doskonałego postępowania... Bądź grzeczny dla wszystkich. Bądź skromny. Bądź łatwy do zadowolenia. Przyjmuj otrzymaną dobroć z wdzięcznością".
~ Rozmowy z Buddą

KAODAIZM

● Pokora jest podstawową cechą ludzkości we wszechświecie, ponieważ określa ona samokontrolę i siłę umysłu, zdolną do osądzania we wszystkich stanach mentalnych, aktywnych czy nieaktywnych. Ludzie, którzy posiadają pokorę osiągają świętość.
~ Nauki Trzech Pojazdów

CHRZEŚCIJAŃSTWO

● Błogosławieni cisi albowiem oni posiądą ziemię. ~ Biblia · I nie czyńcie nic z egoizmu ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze.
~ Biblia
● A kto będzie się wywyższał, będzie poniżony, a kto będzie się poniżał, będzie wywyższony.
~ Biblia

KONFUCJONIZM
● Dobry człowiek jest skromny w mowie a czyny jego przewyższają mowę.
~ Analekty konfucjanizmu

ESSEŃCZYCY

● Bo żadna konstrukcja z cnót nie może zostać wzniesiona w naszej duszy, chyba że najpierw fundamenty prawdziwej pokory zostaną położone w naszym sercu, które, jeśli bezpiecznie położone, mogą być w stanie unieść ciężar doskonałości i miłości. Tylko w taki sposób, możemy pokazać naszym braciom prawdziwą pokorę z głębi naszego serca...
~ 8 Grzechów Śmiertelnych

ISLAM

● Nie odwracaj z pogardą twarzy od ludzi! Nie chodź po ziemi zadufany w sobie! Zaprawdę, Bóg nie miłuje dumnych pyszałków! Niech kroki twoje będą skromne i zniżaj swój głos...
~ Koran

DŻINIZM

● Zniwecz dumę pokorą, pokonaj hipokryzję prostotą i zamień chciwość w zadowolenie.
~ Samana Suttam

JUDAIZM

● Bądź niezmiernie pokorny w sercu, jako że końcem człowieka jest robak.
~ Miszna

MORMONI

● Dlatego, błogosławieni ci, którzy są pokorni, bez żadnego przymusu do pokory...
~ Księga Mormonów

SIKHIZM

● Zróbcie płótno ze współczucia, z zadowolenia nitkę, ze skromności węzeł a z prawdy splot.
~ Sri Guru Granth Sahib
● Pył ze stóp pokornych istot jest tak słodki dla mojego umysłu. Twe nieszczęścia będą rozproszone, a ty zbawiony - mój pokorny przyjacielu .
~ Sri Guru Granth Sahib

TAOIZM

● Powodem, dla którego rzeka i ocean mogą być Władcami wszystkich dolin jest to, że są usytuowane niżej. Dlatego święty pokornie służy wszystkim ludziom. Prowadzi ludzi poprzez stawianie siebie na końcu dla dobra ludzi. Stąd, pomimo iż rządzi ludźmi, oni nie odczuwają tego jako brzemię. Pomimo iż prowadzi ludzi, ludzie nie postrzegają tego jako zagrożenie. Dlatego też świat wspomaga go bez słowa sprzeciwu.
~ Tao Te Ching

Jedność religii _ POKORA
Copyright © Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai w Polsce