strona głónamapa stronykontakt

UCZCIWOŚĆ

Stowarzyszenie buddystów Sangha Bhikkhu

● CZWARTYM GRZECHEM JEST MÓWIENIE NIEPRAWDY, przysparzanie sobie korzyści, szkodzenie innym, wymyślanie fałszywych plotek blisko i daleko, wprowadzanie wszelkiego rodzaju zamieszania i chaosu. Dwulicowość to nawyk obmawiania, skłócającego dwie strony ze sobą. Nie mów słów, które ci później zaszkodzą. JEDNO NIEPRAWDZIWE ZDANIE PRZYNIESIE NIEZLICZONE NIESZCZĘŚCIA.

~ Księga Prawdy

Buddyzm

● Pokonuj złego brakiem gniewu; pokonuj podłego dobrocią; pokonuj skąpego wielkodusznością; pokonuj kłamcę prawdą.

~ Dhammapada

Buddyzm Hoa Hao

● Najgorszy z grzechów mowy, to podwójny język, który jest przyczyną wszelkich nieporozumień, kłótni, zgryzoty i nienawiści... Aby uniknąć tych złych zdarzeń musisz BYĆ UCZCIWY I PRAWDOMÓWNY.

~ Kompletna księga proroctw objaśniających poezję i literaturę

Dżinizm

● CZŁOWIEK CIERPI NIESZCZĘŚCIE PO SKŁAMANIU, PRZED SŁAMANIEM I PODCZAS KŁAMANIA...

~ Dharmasutra

Sikhizm

● NIEZLICZENI KŁAMCY GUBIĄ SIĘ W SWOICH KŁAMSTWACH.

~ Sri Guru Granth Sahib

Tradycyjne religie Afryki

● Wszystkie obowiązki ciążące na związkach CZŁOWIEK MUSI WYKONYWAĆ UCZCIWIE.

~ Lud Yoruba

Bahaizm

● Jak BÓG JEST LOJALNY I PRAWDOMÓWNY, tak człowiek musi wykazywać te same atrybuty w ludzkim świecie.

~ Obwieszczenie Uniwersalnego Pokoju

● UCZCIWA MOWA I PRAWDOMÓWNOŚĆ, ze względu na ich wysoką rangę i pozycję, są traktowane jak PROMIEŃ SŁOŃCA NAD HORYZONTEM WIEDZY.

~ Tablice Bahá`u`lláha objawione po Kitab-i-Aqdás

Konfucjanizm

● Mistrz powiedział: „Niech jego słowa będą szczere i prawdziwe, a jego postępowanie honorowe i ostrożne..."

~ Dialogi Konfucjańskie

Hinduizm

● Powinniście zatrudniać tylko takich ministrów, którzy przeszli test uczciwości, to znaczy, charakteryzuje ich lojalność, bezinteresowność, umiarkowanie i odwaga.
~ Mahabharata

● Poprzez przestrzeganie PRAWDOMÓWNOŚCI osiąga się dar elokwencji i otrzymuje się ZASZCZYTY W NIEBIE.
~ Mahabharata

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kriszny

● Prostota mowy polega na prawdomówności i używaniu słów, które są przyjemne i korzystne, i które nie są przyczyną niepokoju dla innych. Należy również regularnie recytować Wedy.

~ Bhagavad Gita

Islam

● Zaprawdę, BÓG NIE PROWADZI DROGĄ PROSTĄ TEGO, KTO JEST WYSTĘPNYM KŁAMCĄ!

~ Koran

Esseńczycy

● GDY POLEGAMY NA PRÓŻNOŚCI I KŁAMIEMY, STOPY KIERUJĄ SIĘ KU ZŁU, zniszczenie i destrukcja są na naszych drogach.

~ Esseńska Ewangelia Pokoju

Judaizm

● Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, mówią nieszczerym sercem. Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, język mówiący przechwałki!

~ Święty Ketuvim

Mormonizm

● Nie mówcie, że mówiłem złe rzeczy przeciwko wam; albowiem jeśli to robicie, bluźnicie przeciwko prawdzie; bo powiedziałem słowa waszego Stwórcy. Wiem, że słowa prawdy są trudne dla wszystkich niejasności; lecz prawi się jej nie boją, bowiem kochają prawdę i nie są wstrząśnięci.

~ Księga Mormonów

Taoizm

● Dla tych, którzy są szczerzy (ze mną), jestem szczery; i dla tych, którzy nie są szczerzy (ze mną), ja jestem również szczery, zatem (wszyscy) bądźmy szczerzy.

~ Tao Te Ching

Teozofia

● W ubóstwie dobroczynność jest poddana próbie, a w chwili złości prawdomówność człowieka wystawiona jest na pokaz.
~ Klejnoty Wschodu

● Nie rozniecaj buntu, ZACHOWUJ SZCZERE INTENCJE i bądź pewny swych przekonań.
~ Klejnoty Wschodu

Uniwersalne Białe Braterstwo

● Jeśli mówię szczerze, słusznie mówię - dla swojego dobra, nie chcę skazić mego honoru, nie mam zamiaru zniesławić moich braci ani imienia Boga, i mam nadzieję, że kiedy spotkam Cię pewnego dnia, będziesz wiedział, że zawsze byłem szczery i sprawiedliwy w mojej duszy i w umyśle, oraz że ty również podążałeś tą drogą.

~ Nowa Ludzkość

Zaratusztrianizm

● Oto trzy sposoby szczególnie dostosowane do doskonalenia własnego ja. Jednym jest ścieżka mithra (t.j. prawdy i uczciwości), która, kiedy dusza człowieka została nimi obdarzona, utrzymuje jego życie i osobę w zachowaniu jedności z Yazads. (Yazads to istoty duchowe, które tworzą drugi poziom boskości w zaratusztiańskim panteonie.)

~ Denkard (Czyny religijne)


więcej w pliku do pobrania

plik do pobrania _ Uczciwość
Copyright © Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai w Polsce