strona głónamapa stronykontakt

DOBROĆ DLA ZWIERZĄT

SIKHIZM
Najwyższą religią jest wzniesienie się do uniwersalnego braterstwa i uważanie innych stworzeń za równych sobie. ~ Guru Granth Sahib

BAHAIZM
Krótko mówiąc, ukochani Boga muszą traktować z litością i współczuciem nie tylko inne istoty ludzkie, ale też muszą okazywać najwyższą, pełną miłości dobroć każdej żyjącej istocie. ~ Z tekstów Abdu'l-Baha

BUDDYZM
Nie jest wielki ten, kto pokonał czy zranił inne istoty żyjące. Nazywamy go wielkim, gdy powstrzymuje się od przemocy i krzywdzenia czujących istot. ~ Dhammapada
Nie czyń innym tego, co tobie sprawiłoby ból. ~ Udanavarga

RELIGIJNE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ (KWAKRZY) Niech prawo dobroci nie zna granic. Okazujcie pełen miłości szacunek wszystkim boskim stworzeniom. ~ Porady Ogólne

JUDAIZM
Ustanowię przymierze w imieniu Izraela ze zwierzętami dzikimi i ptactwem powietrznym, i z tym, co pełza po ziemi, by wszystkie żyjące stworzenia mogły spocząć nie żyjąc w strachu. ~Talmud i Biblia Święta

CHRZEŚCIJAŃSTWO
Sprzeczne z godnością ludzką jest zadawanie cierpień zwierzętom lub ich zabijanie. ~ Katechizm Kościoła Katolickiego

KONFUCJANIZM I TAOIZM Szanujcie starców, ceńcie młodych. Nawet owadów, trawy i drzew nie wolno krzywdzić. ~ Traktat konfucjańsko - taoistyczny T'ai-shang-kan-ying p'ien

HINDUIZM
Ahimsa (brak przemocy) jest najwyższą Dharmą (prawdziwym nauczaniem).
Ahimsa jest najlepszą Tapą (pokutą).
Ahimsa jest najwspanialszym darem.
Ahimsa jest najwyższą samokontrolą.
Ahimsa jest najwyższym poświęceniem.
Ahimsa jest najwyższą mocą.
Ahimsa jest najlepszym przyjacielem.
Ahimsa jest najwyższą prawdą.
Ahimsa to najwyższe nauczanie.    ~ Mahabharat Shantiparva

ISLAM
Ktokolwiek jest dobry dla wszystkich stworzeń Boga, jest dobry dla siebie. ~ Hadith
I nie ma zwierząt na ziemi ani ptaków latających na skrzydłach, lecz są one ludźmi podobnymi do was. ~ Koran

DŻINIZM
Człowiek powinien starać się traktować wszystkie stworzenia, jak sam chciałby być traktowany. ~ Sutrakritanga
Nikt nie powinien ranić, ujarzmiać, niewolić, dręczyć ani zabijać żadnego zwierzęcia, żyjącej istoty, czującej istoty, organizmu. Ta doktryna niestosowania przemocy jest nieskazitelna, niezmienna i wieczna. Tak jak cierpienie jest bolesne dla was, tak samo jest ono bolesne, zatrważające i przerażające dla wszystkich zwierząt, żyjących istot, czujących istot i organizmów. ~Sutra Acharanga

BAHAIZM
Patrzcie na stworzenia Boże jedynie oczami dobroci i miłosierdzia, by Nasza pełna miłości opatrzność, przeniknęła wszystkie stworzone rzeczy, a Nasza łaska otoczyła ziemię i niebo. ~ Fragmenty z Pism Baha'u'llah

KAODAIZM
Wszystkie istoty są stworzone przez Najbardziej Współczującego, dlatego są jednym. Miłość Najbardziej Współczującego i opieka jest na całe życie, dlatego jest nieskończenie wielka. A skoro jesteśmy jednym z Jego stworzeniem, jesteśmy również związani prawem stworzenia. Dlatego zabicie jakiejkolwiek istoty zabolałoby Najbardziej Współczującego, a zranienie Najbardziej Współczującego spowoduje, że Niebo i Ziemia będą w głębokim smutku. Czy myślicie, że ludzie świata powinni ośmielać się naruszać prawo Nieba? Z tego powodu musimy jasno rozumieć, że: musimy mieć miłosierdzie i miłość wobec najsłabszych zwierząt, po pierwsze, by uniknąć karmicznej zapłaty z prawa Nieba bezstronnego dla wszystkich. Chociaż nasze fizyczne oczy nie widzą tego, żadne złe czy dobre czyny, jakkolwiek małe, nie przejdą nie zauważone. Inną racją jest, że każda ludzka istota urodzona na tym świecie jest obdarzona przez Boga wyższą, niż inne stworzone istoty, duchową zdolnością, więc my, ludzie możemy dbać o słabsze istoty dla Niego. ~Boskie Wiadomości

więcej w pliku do pobrania

plik do pobrania - Dobroć dla zwierzat
Copyright © Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai w Polsce