strona głónamapa stronykontakt

Wegetarianizm / weganizm - dlaczego? Cz. 5.

Wegetarianizm / weganizm - dlaczego ?

Cz.5. Powstrzymanie globalnego ocieplenia.

„Przemysł mięsny jest jednym z najbardziej znaczących źródeł dzisiejszych problemów środowiskowych. Natychmiastowe działanie jest konieczne, by zaradzić sytuacji".
Dr Henning Steinfeld,
szef sektora informacji i polityki
Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ONZ
główny autor raportu „Livestock's Long Shadow"

"Potrzebujemy czasu, by dogonić technologię i aby Matka Ziemia odpoczęła, powróciła do zdrowia i zapewniła obfitość wszystkiego, czego potrzebujemy w tym świecie. Tak bardzo pragnę objąć przywódców i pozostałych ludzi na tym świecie. 'Obudźcie się i ocalcie siebie i nas wszystkich'. Tak bardzo chcę dać im całą wiedzę, którą mam, bo to jest najlepszy prezent, jaki ktoś mógłby komuś dać".
Najwyższa Mistrzyni Ching Hai


W 2007 roku został opublikowany Czwarty Raport (AR4) Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Ponad 600 autorów z 40 krajów i ponad 600 ekspertów-recenzentów, biorących udział w jego opracowaniu, swoim autorytetem zaświadczyli o prawdziwości zawartych w nich danych. A dane te są alarmujące. Oto kilka faktów z ww. Raportu:

1. Następuje globalna zmiana klimatu.

2. Zmiany te wywołane są w 5% przez czynniki naturalne, zaś w 90% przez działalność człowieka.

3. W XXI wieku przewidywany jest wzrost temperatury nawet o ponad 6°C, wzrost poziomu morza od 28 do 42 cm, oraz 90% prawdopodobieństwo występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych (upały, silne opady, cyklony i in.).

4. Nikt nie będzie w stanie uniknąć efektów ocieplenia Ziemi.

Globalne ocieplenie już się zaczęło. Globalne ocieplenie nie oznacza jedynie, że po prostu robi się trochę cieplej. Globalny wzrost temperatury to najpierw migracje milionów ludzi pozbawionych miejsca do życia, braki wody pitnej i żywności, nowe choroby i pandemie, plagi insektów, katastrofy żywiołowe tj. tajfuny, powodzie, susze, trzęsienia ziemi, masowe wymarcia na skutek uwalniania się siarkowodoru i metanu. Globalne ocieplenie to groźba zagłady życia na Ziemi w ogóle.

Opublikowany w 2006 roku, raport „Livestock's Long Shadow" Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ONZ, oraz późniejsze badania i analizy przeprowadzane przez różne instytucje, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że przemysł mięsny jest główną przyczyną globalnego ocieplenia. W 2006 roku szacowano, że hodowla zwierząt jest źródłem 18% gazów cieplarnianych (to jest więcej niż łącznie cały transport na świecie), ostatnio zaś analizy rozszerzono na cały przemysł mięsny i okazało się, że ma on co najmniej 50% udziału w procesie ocieplania się klimatu Ziemi. Dlaczego?

1. Jest źródłem 37% całego metanu powstałego w wyniku działalności człowieka (gaz cieplarniany 23 razy silniejszy niż CO2)

2. Generuje 65% wytwarzanego przez człowieka podtlenku azotu (gaz cieplarniany 296 razy silniejszy niż CO2)

3. Wycina się lasy, by uzyskać ziemię na pastwiska i pod uprawy roślin przeznaczonych na pokarm dla zwierząt.

4. Przemysł mięsny zużywa duże ilości energii.

Gdyby na całym świecie zaprzestano hodowli zwierząt i zalesiono pastwiska, globalne ocieplenie zostałoby natychmiast zatrzymane. To nie utopia. Jest to możliwe i skuteczne!

Działania związane z redukcją CO2 z paliw kopalnianych wiążą się z walką z potężnym i bogatym przemysłem: energetycznym, samochodowym, paliwowym. Nawet najbardziej ambitne strategie redukcji CO2 nie są w stanie zmniejszyć jego emisji o połowę, i nie jest to możliwe bez wywołania zaburzeń w gospodarce. Cykl „życiowy" samochodów i elektrowni może trwać dziesięciolecia. Nawet jeśli tanie źródła paliwa, które nie emitują gazów cieplarnianych byłyby dostępne już dzisiaj, ich rozpowszechnienie zajęłoby wiele lat, a ogromna infrastruktura, na której opiera się nasza gospodarka, zmieniałaby się bardzo powoli. Cykl produkcyjny większości zwierząt hodowlanych wynosi jeden lub dwa lata, więc redukcja konsumpcji mięsa prawie natychmiast spowodowałoby spadek emisji metanu. Przechodzenie na dietę wegańską nie ma żadnych ograniczeń, żadnych skutków negatywnych, nie wywołuje zaburzeń w gospodarce. Poza tym, CO2 może pozostawać w atmosferze ponad 100 lat, zaś cykl obiegu metanu trwa tylko 8 lat, więc obniżenie emisji metanu szybko przyczyniłoby się do ochłodzenia globu.

Wszystkie dotychczasowe i przyszłe wysiłki w kierunku zwiększania ilości drzew, redukcji emisji spalin, segregacji odpadów i recyklingu, proekologicznych zmian w energetyce - są ważne i pożądane. Ale najszybszym i najskuteczniejszym sposobem powstrzymania globalnego ocieplenia jest radykalne zmniejszenie hodowli zwierząt.

Przestańmy więc hołdować naszym nawykom i upodobaniom kulinarnym kosztem losów miliardów ludzi i zwierząt, kosztem całej planety, kosztem zdrowia i życia nas samych i przyszłych pokoleń.

plik do pobrania - Wege-dlaczego? Cz.5.
Copyright © Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai w Polsce