strona głónamapa stronykontakt

Realization of Health (Zachowanie zdrowia)

"Zachowanie zdrowia - powrót do naturalnego i prawego sposobu życia" ("The Realization of Health - Returning to the Natural and Righteous Way of Living") jest zbiorem pełnych mądrości nauk Najwyższej Mistrzyni Ching Hai w zakresie tematów związanych ze zdrowiem, które dotyczą większości ludzi. Zawartość książki jest praktyczna i kompletna. Zostały w niej omówione nie tylko istotne drogi prowadzące do dobrego stanu ciała, umysłu i ducha oraz sposoby wzmocnienia układu odpornościowego i mocy samo-uzdrawiania, ale pojawiają się w niej także zagadnienia ochrony środowiska, dobra zwierząt i całej ludzkości, oraz zrównoważonego życia na planecie Ziemi. Ponadto, zamieszczono w niej szczególną wypowiedź Mistrzyni, jaka miała miejsce podczas obchodów Nowego Złotego Roku 3 (2006), dotyczącą zapobiegania szkodom powodowanym przez jedzenie mięsa, picie alkoholu i palenie tytoniu, a także omówiona została kampania Alternatywne Życie.

Obecnie, w XXI wieku, nauka i technologia są wysoko rozwinięte i dokonał się wielki postęp w medycynie. Dlaczego ludzie wciąż tak wiele cierpią z powodu katastrof naturalnych, chorób i głodu? W tej książce, Najwyższa Mistrzyni Ching Hai, używając prostego języka, zrozumiale i wnikliwie wyjaśnia przyczyny tych wszystkich problemów, i proponuje najlepsze sposoby ich rozwiązania.

Czytelnicy łatwo zrozumieją jakie środki zapobiegawcze stosować i jak odnaleźć prawdziwe lekarstwo na wszystkie choroby. Dlatego, ta książka jest nie tylko solidnym źródłem wiedzy w kwestii zdrowia dla wszystkich członków twojej rodziny, ale także doskonałym wprowadzeniem dla krewnych i przyjaciół, by uświadomili sobie duchowe znaczenie wegetarianizmu i przyjęli zdrowy styl życia. A w szczególności jest odpowiednia dla osób zawodowo zajmujących się medycyną, by ją przeczytali i przemyśleli.

Spis treści

1. Ludzkie ciało i zdrowie z perspektywy uniwersalnej.

2. Dieta miłości i życie w zdrowiu.

3. Leczenie bez medycyny - zrozumienie chorób i samo-uzdrawianie.

4. Jak traktować cierpienie spowodowane chorobami własnymi i osób bliskich.

5. Właściwość samo-uzdrawiania medytacji na Światło i Dźwięk.

6. Optymistyczne perspektywy - bycie zdrowym na Ziemi.

Copyright © Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai w Polsce