strona głónamapa stronykontakt

Wegetarianizm: najlepsze rozwiązanie globalnego kryzysu wodnego

News 154, Doniesienia z mediów
Napisał brat inicjowany David Brooks, Perth, Australia
(oryg. w jęz. angielskim)

 

Woda jest niezbędna dla przetrwania wszystkich żyjących istot na Ziemi. Jednakże nadmierne wykorzystywanie zasobów wody naszej planety, jak wykazał Międzynarodowy Instytut Wody w Sztokholmie (Stockholm International Water Institute - SIWI), spowodowało, że te bezcenne zasoby mogą być niewystarczające dla przyszłych pokoleń.

Poniżej pokazane są niektóre szokujące fakty z raportu SIWI przedstawionego na corocznej konferencji ‘Tydzień Wody na Świecie', która odbyła się w dniach 16-20 sierpnia 2004r.:

* W ciągu kilku dekad wzrost produkcji żywności wyprzedził wzrost populacji. Obecnie w dużej części świata po prostu brakuje wody potrzebnej do produkcji.

* Na produkcję każdego kilograma mięsa pochodzącego z bydła karmionego ziarnem zużywa się około 10 000 - 15 000 kg wody. (Każdy inny proces produkcji przemysłowej o takim współczynniku wydajności poniżej 0.01% byłby szybko zastąpiony innym.)

* Na produkcję jednego kilograma zboża potrzeba 400-3000 kg wody, co stanowi 5% ilości wody zużytej do wyprodukowania takiej samej ilości mięsa.

* Prawie 90% zużywanej wody na świecie przeznacza się na produkcję żywności.

* Kraje takie jak Australia, w których już teraz brakuje wody, właściwie eksportują wodę w postaci mięsa.

* W krajach rozwijających się ludzie jedzący mięso zużywają zasoby będące ekwiwalentem 5000 litrów (1100 galonów) wody dziennie, w porównaniu do 1000 - 2000 litrów (200 - 400 galonów) zużywanych przez ludzi będących na diecie wegetariańskiej. (Doniesienie z gazety The Guardian z 23.08.2004r.)

Ponadto z innych źródeł, nie z raportu SIWI, wiemy, że wycina się coraz to większe obszary lasów tropikalnych pod uprawy soi. Jednak soję tę wykorzystuje się do karmienia bydła. Byłoby znacznie bardziej wydajne, gdyby soję tę przeznaczyć do bezpośredniej konsumpcji!

Jak wielu inicjowanych pamięta, Mistrzyni omawiała sprawę wpływu produkcji mięsa na środowisko naturalne w wykładzie „Korzyści z wegetariańskiej diety", zamieszczonym w książeczce przykładowej „Klucz do natychmiastowego oświecenia„Hodowanie zwierząt dla mięsa ma swoje konsekwencje. Prowadzi do destrukcji lasów, wzrostu globalnej temperatury, zanieczyszczenia wody, niedoborów wody, zwiększania się obszarów pustynnych, niewłaściwego wykorzystywania źródeł energii i do głodu na świecie. Wykorzystanie ziemi, wody, energii i wysiłku ludzkiego do produkcji mięsa nie jest wydajnym sposobem korzystania z zasobów Ziemi."

Aby więc znacznie obniżyć zużytkowanie wody w skali światowej, konieczne jest inne podejście do kwestii wyżywienia świata i tutaj wegetarianizm wydaje się najlepszym rozwiązaniem.

Copyright © Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai w Polsce