strona głónamapa stronykontakt

Pora działać !

Artykuł zaczerpnięty z "Supreme Master Ching Hai News"

W ciągu ostatnich dekad naukowcy ostrzegali nas, że nasze konsumpcyjne podejście do zasobów planety, bez myślenia o konsekwencjach, ma szkodliwy wpływ na klimat i środowisko naturalne Ziemi. Bardzo znacząca jest informacja przekazana w 2006 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, że hodowla zwierząt jest źródłem większej ilości gazów cieplarnianych niż wszystkie samochody na świecie razem wzięte. Henning Steinfeld - szef sektora informacji i polityki Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ONZ poinformował, że przemysł mięsny jest jednym z najbardziej znaczących źródeł dzisiejszych problemów ekologicznych. Sama Ziemia dała nam mnóstwo znaków ostrzegawczych. W raporcie ONZ dotyczącym klęsk żywiołowych jakie miały miejsce w 2007 roku stwierdzono, że dziewięć z dziesięciu największych katastrof było rezultatem zaburzeń klimatu.

Jest wiele innych znaków mówiących nam, że działania trzeba podjąć już teraz. Na przykład, lody Antarktyki topnieją w równie dramatycznym tempie jak w Arktyce. Premier Norwegii Jeny Stoltenberg, w styczniu 2008r., widząc topniejącą pokrywę lodową Antarktyki oświadczył: „Dzwony biją na alarm. Ignorowanie tych sygnałów przez decydentów jest brakiem odpowiedzialności".

Badania Hansa von Storch, szefa Instytutu Problemów Brzegowych GKSS w Geesthacht w Niemczech wykazały niezwykle wysoką tendencję ocieplania się Bałtyku na skutek zmiany klimatu. Amerykańska Unia Geofizyczna (AGU), największa na świecie organizacja zrzeszająca naukowców zajmujących się fizyką Ziemi i kosmosu, opublikowała oświadczenie, w którym działalność człowieka została wskazana jako niewątpliwa przyczyna globalnego ocieplenia. Naukowcy AGU stwierdzili, że lasy i morza osiągają punkt krytyczny, w którym nie są w stanie pochłaniać większej ilości gazów cieplarnianych, co oznacza dalszy szybki wzrost temperatury.

W sytuacji, gdy ogólna temperatura Ziemi podniosła się o 1,4 stopnia i rośnie nadal, John Holdren, naukowiec Uniwersytetu Harvarda, powiedział, że ogólny wzrost temperatury o 3,6 - 4,5 stopnia postawiłby świat przed niebezpieczeństwem „zjawisk klimatycznych niemożliwych do zniesienia i do opanowania".

Z 20-letnich badań prowadzonych przez Uniwersytet Helsiński wynika, że coraz krótsze zimy osłabiają zdolność lasów północnych do wchłaniania gazów cieplarnianych. Wiodący badacz Timo Vesala zauważył: „To oznacza dalsze pogłębianie się efektu cieplarnianego".Z powodu globalnego ocieplenia lodowce w Chinach kurczą się o 7% rocznie, co prowadzi do zgubnych następstw dla 300 milionów ludzi zależnych od tego źródła wody. Ponadto, na skutek wydłużania się arktycznego lata, wyschły w Arktyce jeziora, będące częścią jej krajobrazu przez 6 tys. lat. Meteorolodzy z norweskiej stacji badawczej Troll na Antarktydzie podają, że stężenie węgla w atmosferze osiągnęło rekordowy poziom.

INNE PUSTOSZĄCE ZMIANY

Globalne ocieplenie dotknęło obszarów na całym świecie. Australijski oceanograf Steve Rintoul szacuje, że wskutek szybkiego tempa topnienia lodu 100 milionów ludzi zamieszkujących tereny położone poniżej 1 m n.p.m. „będzie musiało gdzieś się udać", by uciec przed podnoszącym się morzem. W roku 2000 zostało przesiedlonych 20 tysięcy mieszkańców najniżej położonych terenów wyspy Duke of York - jednej z wysp Papui-Nowej Gwinei. A podczas ubiegłorocznej Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu na Bali w Indonezji, mieszkańcy wysp Papui-Nowej Gwinei poprosili o pomoc w związku z niebezpieczeństwem zatopienia ich macierzystej ziemi. Z powodu globalnego ocieplenia indyjska wyspa Lohachara zniknęła pod wodą, przez co 10 tysięcy osób zmuszonych było ją opuścić i znaleźć schronienie na sąsiednich wyspach. Linia brzegowa krajów Afryki Zachodniej tj. Benin, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea i Nigeria cofa się średnio 10 metrów rocznie, a poziom wody morskiej na wybrzeżu zachodnioafrykańskim prawdopodobnie będzie podnosił się nadal.

Według Richarda Lochheada, brytyjskiego Ministra ds. Rolnictwa i Środowiska, „nasze zimy stają się coraz cieplejsze i bardziej mokre, poziom morza podnosi się, a erozja brzegowa ulega nasileniu. To dzieje się teraz i musimy działać".

Naukowcy ostrzegają , że jeżeli poziom wody nadal będzie się podnosił, wówczas ponad 80000 ha obszaru Grecji może znaleźć się 1,6 metra pod wodą jeszcze przed rokiem 2100, a zachodnia linia brzegowa kraju będzie zagrożona. Malediwy mogą być pierwszym krajem, w którym podnoszący się poziom morza uniemożliwi dalsze w nim zamieszkanie, a według naukowców obserwujących poziom morza, wyspiarskie państwo Tuvalu będzie jednym z pierwszych, które zatonie pod oceanem.

Dowodem może być Cà Mau, najbardziej wysunięta na południe prowincja Âu Lạc (Wietnam), gdzie nawet do 6 metrów nadbrzeżnych obszarów zostało pochłoniętych przez morze. W podnoszących się wodach oceanu Benin powoli traci swoją stolicę handlową - Kotonu. W związku z tym, że podnoszący się poziom morza niszczy płody rolne, mieszkańcy wyspy Carteret myślą o opuszczeniu swoich domów i pozostawieniu wyspy niezamieszkałej.

Amerykańska agencja naukowo-badawcza U.S. Geological Survey stwierdza, że wybrzeże Alaski ulega erozji w szybszym tempie, niż myślano wcześniej, ponieważ klify przybrzeżne obsuwają się z powodu topnienia wiecznej zmarzliny, na której się wspierały.

TRUJĄCE GAZY

W raporcie opublikowanym po raz pierwszy w 2005 roku opisano jak trujący gaz, uwalniający się z dna oceanu, mógł nagle spowodować utratę powłoki ozonowej 250 milionów lat temu.

Program Środowiska Narodów Zjednoczonych informuje o powstawaniu w oceanach ponad 200 „martwych stref" pozbawionych tlenu. Są to miejsca, w których pojawiają się nowe bakterie produkujące siarkowodór - trujący gaz, śmiertelny dla większości stworzeń morskich i lądowych. Dwoma znanymi przyczynami są: ścieki płynące z fabryk oraz nawozy i nieczystości pochodzące z rolnictwa, a także zaburzenia przepływu wody i pogody; wszystkie one mają związek z globalnym ociepleniem.Jedna z takich martwych stref, znajdująca się w Oceanie Spokojnym niedaleko wybrzeży stanu Oregon w USA, w ciągu ostatniego roku powiększyła się czterokrotnie. Inna taka strefa znajduje się u wybrzeży Namibii, w Afryce, i kiedy z dna oceanicznego wybucha siarkowodór, umierają tam miliony ryb.W wyniku nadmiernych połowów i straty dziesiątek milionów ważnych dla życia sardynek, wody w rejonie wybrzeża południowo-zachodniej Afryki wypełnia toksyczny gaz, który uwalnia się z dna oceanu, zabijając życie morskie na obszarze większym niż powierzchnia amerykańskiego stanu New Jersey. Pogłębia to zarazem efekt cieplarniany.

LUDZKIE ZDROWIE

Sekretarz Generalny ONZ, Ban, nalega, by przywódcy świata ochronę wody uznali jako sprawę priorytetową, i przypomina, że w przeszłości zmiany klimatyczne i związany z nimi niedostatek wody były przyczyną waśni. Dr Hugh Montgomery, dyrektor Institute for Human Health and Performance na London University College stwierdza: „My już jesteśmy świadkami wpływu zmian klimatycznych na nasze zdrowie". Australijski uczony, prof. Kevin Parton z Uniwersytetu Charlesa Sturta w Nowej Południowej Walii, oznajmił, że warunki jakie powstały na skutek globalnego ocieplenia, jak np. przenoszenie chorób przez komary, mogą mieć o wiele większy wpływ na ludność tubylczą z powodu słabego dostępu do służby zdrowia.

Brytyjscy naukowcy wyrażają zaniepokojenie wpływem na ludzkie zdrowie szkodliwych skutków zmian klimatycznych takich jak fale upałów, gwałtowne pożary i powodzie. I pokazując, jak bezsilni tak naprawdę możemy być, jeśli nie zorganizujemy się do natychmiastowej reakcji na sytuację krytyczną, australijski badacz dr Tony McMichael w artykule zamieszczonym w British Medical Journal stwierdza: „Choroby infekcyjne nie mogą być opanowane w sytuacji klimatycznej niestabilności, fal uchodźstwa i zubożenia".

WYMIERANIE GATUNKÓW

W Arktyce niedźwiedzie polarne głodują z powodu ocieplania się ich środowiska życia. Kassie Siegel z Center for Biological Diversity powiedziała: „Obserwujemy intensywne topnienie lodów w Arktyce w ostatnich latach, a one bez lodu nie mogą przetrwać".

Z powodu globalnego ocieplenia 25% gatunków ptaków w USA stoi w obliczu wymarcia, a terytoria występowania 75% ptaków europejskich ulegną znacznemu zmniejszeniu. Naukowcy uważają, że jeśli globalne ocieplenie będzie postępowało w obecnym tempie, wyginie prawdopodobnie co najmniej 20% gatunków zwierząt na świecie.

Z powodu globalnego ocieplenia 25% gatunków ptaków w USA stoi w obliczu wymarcia, a terytoria występowania 75% ptaków europejskich ulegną znacznemu zmniejszeniu. Naukowcy uważają, że jeśli globalne ocieplenie będzie postępowało w obecnym tempie, wyginie prawdopodobnie co najmniej 20% gatunków zwierząt na świecie.


CO MÓWIĄ ŚWIATOWI PRZYWÓDCY:

„Dobra wiadomość jest taka, że mamy wszystko, czego obecnie potrzebujemy, by odpowiedzieć na wyzwanie globalnego ocieplenia. Ale nie powinniśmy czekać, nie możemy czekać, nie wolno nam czekać".

Al Gore, 45-ty wiceprezydent USA

„Wiemy, co mówi nauka, widzimy zagrożenie i wiemy, że pora działania jest już teraz".

Arnold Schwarzenegger, gubernator stanu Kalifornia, USA

 

„Uważam, że nauka jasno pokazuje zachodzące zmiany. Te zmiany są poważne i musimy działać".

Stephen Harper, Premier Kanady

 

„Trzeba rozszerzyć koncepcję ekologicznego rozwoju na wszystkie dziedziny życia społecznego i rozwoju gospodarczego społeczeństwa".

Chi-Beom Lee, Minister Środowiska, Republika Korei

 

„Znajdujemy się w historycznym momencie procesu, który może być nieodwracalny. Nowa rewolucja przemysłowa, nastawiona na ekologiczny rozwój, jest przed nami".

Jacques Chirac, były Prezydent Francji

 

„Dzisiejsza oficjalna deklaracja Australii, że stanie się ona członkiem Protokołu z Kioto jest ważnym krokiem w kierunku wysiłków podejmowanych przez nasz kraj, by uporać się ze zmianami klimatycznymi we własnym kraju oraz współpracując ze społecznością międzynarodową".

Kevin Rudd, Premier Australii

 

„Jest jeszcze dość wody dla nas wszystkich, ale tylko jeśli będziemy w stanie utrzymać jej czystość, używać jej mądrze i dzielić sprawiedliwie".

Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ

 

„Przekroczyliśmy już krytyczny punkt zwrotny w naszych debatach. Ci, którzy nadal ignorują zagrożenie i jego przyczyny, albo przytaczają niedoważone argumenty, by wywołać zamieszanie i blokować działania, przysłużą się obecnym i przyszłym pokoleniom w sposób najgorszy jaki tylko można sobie wyobrazić".

Marthinus Van Schalkwyk, Moinister Środowiska RPA


 

Jak MY możemy pomóc:

1. Ocalmy życie wszystkich i planetę. poprzez nie jedzenie mięsa. Raport ONZ z 2006 roku „Livestock's Long Shadow" podaje, że przemysł hodowlany generuje 18% całkowitej ilości gazów cieplarnianych i bardziej przyczynia się do efektu cieplarnianego niż cały transport na świecie.

„Proszę, jedzcie mniej mięsa - produkcja mięsa to bardzo poważne źródło dwutlenku węgla". „Nie jedzcie mięsa, korzystajcie z rowerów, róbcie oszczędne zakupy - oto jak możecie pomóc w powstrzymaniu globalnego ocieplenia".

Rajendra Pachauri, Przewodniczący Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych

Zgodnie z badaniami prof. Gidona Eshela i prof. Pameli Martin - geofizyków z Uniwersytetu Chicagowskiego, zmiana diety opartej na mięsie na dietę wegańską daje o 50% większy skutek przeciwdziałania zmianom klimatycznym niż zamiana samochodów terenowych na hybrydową Toyotę.

Gdyby wszyscy mieszkańcy Holandii nie jedli mięsa 1 dzień w tygodniu, ilość emitowanych gazów cieplarnianych uległaby obniżeniu o tyle, o ile rząd holenderski chciałby obniżyć ilość gazów emitowanych przez wszystkie gospodarstwa domowe przez jeden rok. Wegetarianin prowadzący terenowego Hummera jest bardziej przyjazny dla środowiska niż jedzący mięso rowerzysta. W Ameryce Płd. 400 milionów hektarów ziemi zajmują uprawy soi, którą karmi się zwierzęta rzeźne, podczas gdy 25 milionów hektarów wystarczyłoby, aby nakarmić soją wszystkich ludzi na świecie.

By ułatwić przestawienie się, międzynarodowa organizacja ekologiczna EarthSave na stronie www.vegpledge.com prezentuje VEGPLEDGE!TM - program mający na celu pomoc wszystkim tym, którzy chcą przynieść korzyści naszej planecie składając obietnicę Zostania Vege!

 

2. Recykling naprawdę przynosi różnicę. W Kaliforni obliczono, że dzięki recyklingowi oszczędza się energię w ilości wystarczającej, by zasilić nią 1,4 mln domów, do wód trafia 27047 ton zanieczyszczeń mniej, zostaje ocalonych 14 milionów drzew, a emisja gazów cieplarnianych zostaje zmniejszona o ilość odpowiadającą spalinom z 3,8 mln samochodów.

W Duńskim Uniwersytecie Technicznym obliczono, że odzyskując aluminium ze złomu oszczędza się 95% energii potrzebnej na wyprodukowanie aluminium z rudy, 75% energii mniej zużywa się odzyskując plastik, a 40% mniej w przypadku papieru.

 

3. Sadzenie drzew przynosi korzyść naszej Ziemi. Naukowcy Uniwersytetu Technicznego w Luizjanie odkryli, że już po dwóch latach od chwili zalesienia podmokłych terenów parafii Catahoula, każdy akr młodego lasu pochłaniał ilość związków węgla wystarczającą, by zrównoważyć jazdę samochodem przez rok.

Badania prowadzone przez US Forest Service (amerykańską służbę leśną) wykazały, że 95 tys. drzew posadzonych w dwóch okręgach aglomeracji Chicagowskiej zapewnia czystsze powietrze i w okresie 30 lat pozwoli zaoszczędzić 38 mln. dolarów dzięki zmniejszeniu kosztów ogrzewania i klimatyzacji.

 

4. Zredukujmy emisję węgla dzięki transportowi opartemu na energii alternatywnej. Badania Uniwersytetu Chicagowskiego dowiodły, że jeżdżąc hybrydową, elektryczno-benzynową Toyotą Prius, zmniejsza się emisję CO2 o 1 tonę rocznie.

Bazowanie na pożywieniu z upraw lokalnych w mniejszym stopniu wpływa na emisję węgla, czego dowodzą wyniki badań przeprowadzonych w 2003 roku przez Uniwersytet Stanu Iowa, zgodnie z którymi żywność sprowadzana z oddalonych terenów pokonywała dystans 1.494 mil, a żywność z upraw lokalnych 56 mil.

„Staram się oszczędzać energię jeżdżąc do pracy na rowerze zawsze, gdy tylko mogę". Margot Wallström, Wiceprezydent Komisji Europejskiej

 

5. Efektywne wykorzystanie energii i korzystanie z energii odnawialnych może pomóc uzdrowić naszą Ziemię. Amerykańska Rada ds. Energooszczędnej Gospodarki (ACEEE) pokazuje wiele sposobów zmniejszenia zużycia energii jak np. wyłączanie urządzeń, kiedy nie są w użyciu, korzystanie z urządzeń energooszczędnych i instalowanie programowalnych termostatów, izolowanie rur z gorącą wodą oraz używanie żarówek energooszczędnych, instalowanie paneli słonecznych jako alternatywnego źródła energii.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: www.SupremeMasterTV.com

Pora działać_plik do pobrania
Copyright © Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai w Polsce