strona głónamapa stronykontakt

Od kryzysu do pokoju (From Crisis to Peace)

Dzięki dobrej karmie wszystkich mieszkańców świata, została stworzona ta piękna planeta.

Ale jeśli pokryje ją w całości nowa zła karma, to ta planeta i/lub jej mieszkańcy przestaną istnieć.

Twórz dobrą karmę:
Bądź kochający,
Bądź wege,
Bądź eko.

Najwyższa Mistrzyni Ching Hai


Książka "From Crisis to Peace: The Organic Vegan Way Is the Answer" (Od kryzysu do pokoju: Organiczna dieta wegańska  jest rozwiązaniem) zawiera kompilację danych naukowych oraz analizy i poglądy Najwyższej Mistrzyni Ching Hai dotyczące zmian klimatycznych. Szczegółowo przedstawia „organiczne wegańskie rozwiązanie", które natychmiast powstrzyma globalne ocieplenie, uzdrowi środowisko naturalne i podniesie ludzkość na wyższy poziom rozwoju. Książka ta dostępna jest bezpłatnie w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Można ją także przeczytać poprzez www.Crisis2Peace.org (w jęz. polskim: http://www.crisis2peace.org/pl/petition.php?b=new) pobierając w całości lub otwierając poszczególne rozdziały:

v Krótka biografia Najwyższej Mistrzyni Ching Hai
v Osobisty apel Najwyższej Mistrzyni Ching Hai do światowych przywódców.

v Rozdział 1 : Weganizm rozwiązaniem dla ocalenia świata.
I. Planetarny stan zagrożenia
II. Wybór żywności to sprawa życia i śmierci.

v Rozdział 2 : Znaki ostrzegawcze, by obudzić ludzkość
I. Jest gorzej niż najgorszy z możliwych scenariuszy.
II. Nasz czas się kończy.
III. Uporajmy się z kluczowym problemem.

v Rozdział 3 : Organiczny weganizm dla uzdrowienia planety.
I. Ochłodźmy planetę i odbudujmy środowisko naturalne.
II. To jest najszybsze i najbardziej ekologiczne rozwiązanie.
III. Darujmy życie, by ocalić życie.

v Rozdział 4 : Ustanowienie wegańskich przepisów prawa i strategii.
I. Światowi przywódcy powinni dać przykład.
II. Rządy muszą podjąć natychmiastowe działanie.
III. Udane przejście hodowców zwierząt na inne zawody.
IV. Przykłady dobrego rządzenia.
V. Organiczny weganizm to ruch duchowy.

v Rozdział 5 : Natychmiastowe globalne przejście na dietę roślinną.
I. Świat potrzebuje szlachetnej służby i przywództwa mediów.
II. Niech przywódcy religijni uczą ludzi, by prowadzili prawy styl życia.
III. Szlachetna edukacja naucza zdrowego ekologicznego stylu życia.
IV. Organizacje pozarządowe promują ruch wegański.
V. Bądźcie zmianą, jaką chcecie zobaczyć. (Zmieńcie siebie i świat.)

v Rozdział 6 : Skok ludzkości w Złotą Erę.
I. Punkt zwrotny w ewolucji człowieka.
II. Ziemia wznosi się na wyższy poziom cywilizacji w galaktyce.
III. Urzeczywistnienie marzenia o raju.

v Aneksy
v Przypisy
v Bibliografia wypowiedzi Najwyższej Mistrzyni Ching Hai
v Dodatkowe źródła
v Nasze publikacje W ostatnich latach, podczas konferencji, wywiadów z dziennikarzami i spotkań z uczniami


Najwyższa Mistrzyni Ching Hai ze wzrastającym zaniepokojeniem mówiła o obecnym kryzysie klimatycznym Ziemi. Stwierdziła, że: „ Nasza planeta jest domem, który płonie. Jeśli nie będziemy pracować razem, we wspólnym duchu, by ugasić pożar, nie będziemy już mieli domu". Ale jednocześnie oferuje ona ludzkości budujące rozwiązanie - takie, które każdy indywidualnie jest w stanie łatwo zrealizować: „Bądźmy weganami, by ocalić planetę".

Ponieważ kryzys się pogłębia to katastrofy naturalne wystawiają rachunek dziesiątkom tysięcy ludzkich istnień, miliony ludzi muszą opuścić swoje domy, a straty finansowe sięgają bilionów dolarów. Podnoszący się poziom morza spowodował zatopienie wielu wysp i zagraża egzystencji wielu narodów wyspiarskich. Ponadto, opady deszczu niezgodne z ich naturalnym wzorcem oraz przedłużające się okresy suszy dotykają wielu regionów uszczuplając zasoby żywności i wody. Eksperci ds. klimatu ostrzegają przed możliwością wystąpienia jeszcze bardziej ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i utraty kontroli nad globalnym ociepleniem.

W tej książce Najwyższa Mistrzyni Ching Hai przedstawia główne czynniki wpływające na globalne ocieplenie, i jego najważniejszą, leżącą u podstaw wszystkich innych, przyczynę: przemysł hodowlany.

De facto, wiele prac naukowych potwierdza to, o czym Najwyższa Mistrzyni Ching Hai mówi od ponad dwudziestu lat. Hodowla zwierząt w celu uzyskania żywności to nie tylko marnotrawstwo ogromnej ilości cennej wody, ziemi i energii, ale także oszałamiająca ilość 51% emisji wszystkich gazów cieplarnianych na naszej planecie. Hodowla zwierząt jest także najpoważniejszym źródłem metanu w atmosferze, którego potencjał cieplarniany jest o wiele większy niż CO2, ale okres trwałości o wiele krótszy.

Dlatego, zaprzestanie produkcji mięsa i przyjęcie diety wegańskiej tj. opartej na produktach roślinnych jest jedynym logicznym posunięciem, które natychmiast zredukuje temperaturę na świecie, wyeliminuje niedomagania środowiska spowodowane hodowlą zwierząt oraz zmniejszy koszty łagodzenia skutków zmian klimatycznych o tryliony dolarów. Ponadto, dokonanie tej zmiany przyniesie pożądane rezultaty bez żadnego negatywnego wpływu na planetę i społeczność ludzką. Dla porównania, podobne cięcia ograniczające emisję dwutlenku węgla pochodzącego z przemysłu i transportu, mogłyby generować poważne problemy ekonomiczne. Większość zielonych technologii potrzebuje dla swego rozwoju wielu lat, podczas gdy eliminacja emisji metanu może odbywać się natychmiast z każdym wegańskim posiłkiem. Tak więc przyjęcie wegańskiego stylu życia jest najłatwiejszym, najszybszym i najtańszym rozwiązaniem kryzysu klimatycznego, i jest także naszym jedynym ratunkiem, bo nasz czas się kończy.

Wielu ekspertów ds. klimatu, ludzi zajmujących się problemami środowiska naturalnego i przedstawicieli władz już zaczęło opowiadać się za takim właśnie rozwiązaniem, by uratować Ziemię od najstraszniejszych następstw zmian klimatycznych. Ich opinie zostały opublikowane w raporcie ONZ z czerwca 2010 r. wzywającym do globalnego przejścia na dietę nie zawierającą mięsa ani nabiału, i w którym brzmi echo apelu Najwyższej Mistrzyni Ching Hai: "Każdy kto jest władny podejmować decyzje powinien poczynić odważny krok, by ustanowić prawo, które natychmiast ułatwi tę zmianę".

Nasze ślady węglowe, które spowodowały kryzys klimatyczny, być może nie są nawet tak niszczące, jak krwawe ślady stóp, które pozostawiamy za sobą zabijając na farmach każdego roku biliony niewinnych zwierząt. Najwyższa Mistrzyni przestrzega, że ta moralna zbrodnia osiągnęła rozmiary globalne, stąd stosowana przez nas przemoc wraca do nas w postaci katastrof naturalnych: "Jak posiejesz, tak zbierzesz". Taka jest właśnie uniwersalna zasada, o której mówią wszystkie wielkie święte pisma na tym świecie.

Ludzkość stanęła w obliczu rozstrzygającego punktu zwrotnego. Mamy tylko jedną szansę, by ocalić planetę i pora na to jest teraz. Sposób jest prosty. Przyjmując przyjazną, zachowującą życie dietę roślinną możemy rozproszyć ogarniające nas ciemności. I w efekcie, ten mały krok wyniesie ludzkość na wyższy poziom świadomości. Odbudujemy w ten sposób harmonię na planecie i zapoczątkujemy Złotą Erę pokoju, piękna i miłości. Jak obiecuje Najwyższa Mistrzyni Ching Hai, będziemy wtedy mieli Niebo na Ziemi.

Skorzystajmy wszyscy z okazji i dokonajmy zmiany już dzisiaj. Wybierzmy wszyscy rozwój naszej cywilizacji i planety.

http://odkryzysudopokoju.quanyin.pl/

Od kryzysu do pokoju (From Crisis to Peace)
Copyright © Medytacyjne Stowarzyszenie Najwyższej Mistrzyni Ching Hai w Polsce